President:

Lili-Ann Brolund
Tallgatan 14
66 100 Malax
tel: 050-5532 347
e-post: lili-ann.brolund@pp.malax.fi

Vicepres:

Ingvald Back
Älvdansvägen 7
66600 Vörå
tel: 0400361662
e-post: ingvald.back@nykter.fi

Sekr:
Inger Back
Älvdansvägen 7
66600 Vörå
tel: 0503493547
e-post: ingeralback@gmail.com

Kassör:
Berit Haga
Hästövägen 101
68500 Kronoby
tel: 044091204e-post: berit.haga@multi.fi

Ledamot:

Cay Sundsten
Sexmansgränd 6
66900 Nykarleby
tel: 0505178459
e-post: cay.sundsten@multi.fi
 

Armas Tiittanen
Pensalavägen 660
66840 Pensala
tel: 0400835392
e-post: gertrud.tiittanen@multi.fi

 

Erik Karls
Vasavägen 225
66800 Oravais
tel: 0505575146
e-post: erik.karls@netikka.fi

 

Suppl:

Benita Nymark
Sursikvägen 35
68 910 Bennäs
tel. 0500663 074
 

Lea Sandås
Jussilavägen 295
66950 Munsala
tel: 0505923106
 

Kerstin Herrgård
Diskusgränd 6
66900 Nykarleby
tel. 0505265334
e-post: kerstin.herrgard@multi.fi                                                                                                                                                                              

Inga-Britt Lindvall
Forsbyvägen 301
66900 Nykarleby
tel: 0500663076

 

Körledare:

Frej Högdahl
Topeliusespl. 16 A 1
66 900 Nykaleby
tel. 050-5509 928
e-post: frej.hogdahl@multi.fi