Finlandia Order of Runeberg är en förening som bildades år 1961 för att kunna uppehålla kontakten med emigranterna främst i USA och Canada.
Till föreningen hör en blandad kör och ett folkdanslag.Dessa bildades 1977 och firade sitt 30 års jubileum 2007 med fest på Svenska Gården i Jakobstad.
Sommaren 2008 gjordes en konsertresa till Canada-USA där både kören och folkdansarna gav konserter i Vancouver,Seattle och Olympia.Resan slutade i Los Angeles men de sista dagarna var turistupplevelser.
Kören har medlemmar från Malax i söder till Karleby i norr.Dansarnas har medlemmar från Vörå i söder till Kronoby i norr.
Övningar för vardera grupperna sker 1 gång/mån och oftare vid behov.